Expert in beeld

Aart-Jan Wormsbecher, expert re-integratie

Sinds 2017 is Aart-Jan werkzaam bij Radar in de functie van expert re-integratie.

Professionele achtergrond

Expert re-integratie Aart-Jan Wormsbecher is na zijn studie aan de PABO werkzaam geweest als docent in het Speciaal Onderwijs. Vanuit deze achtergrond heeft hij de overstap gemaakt naar de re-integratie van jongeren die een achterstand hebben op de arbeidsmarkt in Eindhoven, Roermond en Heerlen. Vervolgens heeft Aart-Jan outplacementtrajecten van boventallige werknemers begeleid en diverse werkzoekenden ondersteund bij hun re-integratie naar werk binnen de WIA, de ziektewet en Wajong.

Aart-Jan bij Radar

Aart-Jan: “In mijn huidige functie bij Radar begeleid ik slachtoffers van een ongeval naar (een?)nieuw arbeidsperspectief, ik leid hen naar nieuwe carrièremogelijkheden. Dit is erg uitdagend en afwisselend werk. Telkens ervaar ik unieke situaties. Door goed te luisteren breng ik samen met de betrokkene diens ambities en mogelijkheden in kaart.”

“Binnen een complexe letselschadecasus op een praktische manier perspectief voor iemand creëren maakt dit werk dankbaar en boeiend”

Belangrijke thema’s in dit werk zijn de fysieke en mentale gevolgen voor iemand die slachtoffer is van een ongeval. Het bezinnen hierin en het gezamenlijk vinden van nieuw perspectief is de uitdaging. Aart-Jan is deelgenoot van deze persoonlijke vraagstukken als gevolg van letselschade en bereikt resultaat op de arbeidsmarkt door samen met de betrokkene nieuwe perspectieven te creëren naar werk. Aart-Jan werkt persoonsgericht en kijkt -mede dankzij zijn achtergrond- hoe iemand met (bepaalde) klachten tóch zijn of haar mogelijkheden kan benutten en zelfs eventuele beperkingen om zou kunnen zetten in kansen.

Aart-Jan: “Mijn achtergrond als docent in het Speciaal Onderwijs komt mij bij Radar goed van pas. Ik heb geleerd om te denken in iemands kansen en mogelijkheden en hoe om te gaan met persoonlijke belemmeringen van slachtoffers van een ongeluk. Mijn praktische ervaring in het begeleiden van werkzoekenden die met tegenslag te maken hebben, helpt mij in mijn huidige functie.

Waarom ik voor Radar heb gekozen

De psychologische processen waar een slachtoffer van een ongeval mee te maken heeft in combinatie met een concreet thema als re-integratie naar werk spreekt mij aan. Letselschade is complex. Elke keer dat het lukt om binnen die complexiteit met een praktische aanpak perspectief te creëren voor iemand maakt dit werk dankbaar en boeiend.”

Neem contact op met mij

Laat een bericht achter: awormsbecher@ad-radar.nl