Werkplekonderzoek

De ergotherapeuten worden bij Arbeidsdeskundig Bureau Radar ingezet voor een passend werkplekonderzoek. Het doel is om de persoon in kwestie zo goed mogelijk zijn/haar werk te laten verrichten. Hiervoor wordt bekeken op welke wijze de werkplek aangepast of ingericht dient te worden.

Aanpassingen aan de woning

We geven advies over aanpassingen in, aan of rond de woning. Er wordt onderzocht aan welke eisen de woning dient te voldoen en welke aanpassingen noodzakelijk zijn om de persoon zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren in dagelijkse handelingen.

Hulpmiddelen en voorzieningen

We geven advies ten aanzien van aanpassingen, hulpmiddelen en voorzieningen om betrokkene zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren op de gebieden zelfverzorging, vervoer/verplaatsen, huishouden, school en vrije tijd. Denk aan rolstoelaanpassingen, hulpmiddelen in de keuken of bijvoorbeeld aanpassingen aan de auto.

Zorg, begeleiding en behandeling

Onze ergotherapeuten geven advies rondom zorg, begeleiding en behandeling. Welke voorwaardenscheppende zaken zijn nodig om een zo optimaal mogelijk niveau van functioneren te bereiken of te handhaven.

Uiteraard is ook een combinatie van vraagstellingen mogelijk. In dat geval spreken we van ergotherapeutisch casemanagement.