Vat krijgen op de (on)zichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel

Personen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen last houden van fysieke beperkingen (van neurologische aard), maar ook van cognitieve, emotionele, energetische en/of gedragsproblemen. Het letsel is meestal door betrokkene, maar ook door zijn omgeving en de schaderegelende partijen moeilijk te doorgronden. Enerzijds omdat niet alle beperkingen direct zichtbaar of merkbaar zijn, anderzijds doordat mensen met hersenletsel zichzelf vaak overschatten; precies dát laatste is kenmerkend voor NAH.

NAH-experts bij Arbeidsdeskundig Bureau Radar

Om vat te krijgen op de gevolgen van NAH biedt coaching en advies een uitkomst. Bij Arbeidsdeskundig Bureau Radar hebben we ons team uitgebreid met NAH-experts en onze expertise op dit gebied geoptimaliseerd. Onze arbeidsdeskundigen, re-integratiespecialisten en ergotherapeuten zijn allen extra geschoold op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel. Door inzet van deze deskundigen krijgt u weer vat op de gevolgen van het letsel en worden de gevolgen voor betrokkene, zijn omgeving en u beperkt.

Specialist op het gebied van niet-aangeboren hersenletsel

U kunt bij Arbeidsdeskundig Bureau Radar op de volgende deelgebieden rekenen op onze NAH-deskundigen:

  • werk, school en studie;
  • wonen en adl;
  • mobiliteit binnens- en buitenshuis;
  • zorgbehoefte en (huishoudelijke) hulpbehoefte;
  • dagbesteding en hobby’s.

Wij zetten onze NAH-experts in om betrokkene te coachen en te begeleiden bij onder andere het optimaliseren van de studie- en arbeidsinspanningen. Zij geven betrokkene, gezinsleden, werkgever of collega’s inzicht in de (on)mogelijkheden. Met behulp van specifieke methodieken zoals psycho-educatie kunnen zij de belastbaarheid van betrokkene verkennen en verbeteren. Hierbij is extra aandacht voor de energiehuishouding vaak nodig, want dit aspect wordt dikwijls door betrokkene of de omgeving verwaarloosd. Overvraging ligt dan op de loer.

Onze NAH-experts ontzorgen en regelen het voor u!

Niet-aangeboren hersenletsel kan ook het gedrag veranderen. Zo kan het bijvoorbeeld ontremming, impulsiviteit of initiatief-vermindering veroorzaken. Aandacht hiervoor kan een onderdeel zijn van de coaching door onze NAH-experts. Arbeidsdeskundig onderzoek kan gewenst zijn om de passende studie- en arbeidsmogelijkheden voor u inzichtelijk te maken. Daarbij zal de arbeidsdeskundige de belastbaarheid van betrokkene in relatie tot de belasting in de beoogde functie gedetailleerd afwegen. Hierbij zullen ook aspecten meegewogen worden als omgevingsprikkels, wijze van aansturen en de mogelijkheid om fouten te mogen maken.

Zorgcoach of casemanager voor inzicht in de zorgbehoefte

Als het hersenletsel zeer ingrijpend is waardoor de kwaliteit van leven op gebieden als wonen, werken, vervoer en vrije tijd nadrukkelijk in gevaar komt, kunnen wij onze ergotherapeuten inzetten als zorgcoach of casemanager. Hierbij kunt u denken aan het inzichtelijk maken van de zorgbehoefte en de kosten hiervan alsook het regelen van hulpmiddelen, voorzieningen en woningaanpassingen. Daarnaast onderhouden wij het contact hierover met onder meer de gemeente, zorgverzekeraar en eerstelijnszorg.

Benieuwd wat wij precies voor u kunnen betekenen?

Neemt u gerust contact met ons op.

Hier zijn wij ook goed in

DisclaimerWerken bij
Nederlandse Vereniging van ArbeidsdeskundigenStichting Register ArbeidsdeskundigenLandelijk Register van Gerechtelijke DeskundigenVereniging Jonge Professionals Personenschade
2024 © Created by Postads. | Cookies aanpassen