Een resultaat- en herstelgerichte aanpak

Het einddoel bij re-integratiebegeleiding is optimale arbeidsparticipatie binnen een passende functie. Deze functie moet recht doen aan de betrokken persoon in termen van onder andere belastbaarheid, persoonlijke eigenschappen en het verdienvermogen. Radar adviseert u tijdens dit proces over inzet van andere disciplines, zoals bijvoorbeeld een beroepskeuzeonderzoek, scholing of training.

Onze arbeidsdeskundigen zijn creatief, betrokken bij de belangen van iedere partij en gaan pragmatisch te werk. Wij werken nauw samen met onze opdrachtgevers en onze cliënten om het gezamenlijke doel – herstel van arbeidsgeschiktheid – te bereiken.

Meer weten over onze werkwijze?

Re-integratiebegeleiding vereist altijd een individu-gerichte aanpak; het slachtoffer staat centraal. Om maatwerk te kunnen leveren, is een grondige inventarisatie van de knelpunten en kansen in iedere nieuwe situatie nodig. Voor een aantal specifieke doelgroepen hebben wij hierom een leidraad ontwikkeld, volgens welke wij te werk gaan. Zo weet u waar u aan toe bent! Bekijk de verschillende publicaties.

Hier zijn wij ook goed in

DisclaimerWerken bij
Nederlandse Vereniging van ArbeidsdeskundigenStichting Register ArbeidsdeskundigenLandelijk Register van Gerechtelijke DeskundigenVereniging Jonge Professionals Personenschade
2024 © Created by Postads. | Cookies aanpassen